2016 m. gruodžio 18 d., sekmadienis

2016 metų vasarinis LED draugijos susirinkimas.

2016 metų birželio 11-12 dienomis Aukštadvario RP įvyko eilinis Lietuvos entomologų draugijos susirinkimas. Preliminari renginio programa buvo tokia:


11:00-11:30h Renkamės Aukštadvario RP lankytojų centre, Dariaus ir
Girėno g. 2, Aukštadvaris.11:30-12:00h   Su    lankytojų  centro  ekspozicija  supažindins  parko
vyr. ekologas Talvydas Špiliauskas.12:00h    -    Išvykstame    lankyti    Verknės    botaninio-zoologinio
draustinio, Mergiškių  gamtinio rezervato, Škilietų ežerų apylinkių.Apie 19h keliaujame į nakvynės vietą Tamašiavoje.


Pirmą dienos pusę orai nelepino, lijo.

Susirinkimo dalyviai apžiūri kalvotas sauspieves.

Šalia Mergiškių gamtinio rezervato.

Kažkas įdomaus. Iš kairės: A. Petrašiūnas, G. Steiblys
ir V. Uselis.

Apie gamtos įdomybes pasakoja dr. G. Skujienė.

Po dienos kelionių pavakary oras pasitaisė. Tamošiava.

Smagu buvo pasišildyti prie laužo.

Diskusija prie laužo. Iš kairės: Ž. Preikša, E. Budrys, 
D. Mikalauskas ir D. Baužys.

2015 metų rudeninis LED draugijos susirinkimas.

Šių metų gruodžio 5 d. minint Lietuvos entomologų draugijos (LED) penkiasdešimtmetį Gamtos tyrimų centre vyko LED visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu Lietuvos mokslo metraštininkas dr. Algimantas Jakimavičius supažindimo narius su draugijos istorija, prof. Sigitas Podėnas pristatė savo tyrimų rezultatus tiriant Korėjos ilgakojus uodus, prof. Vincas Būda apžvelgė cheminės ekologijos raidą Lietuvoje, dr. Jolanta Rimšaitė ir dr. Povilas Ivinskis supažindino su invazinėmis vabzdžių rūšimis. doktorantas D. Stanionis skaitė pranešimą apie naujausius pušies sodmenų apsaugos būdus. Susirinkimo metu buvo aptartos 2014 ir 2015 m. „Metų vabzdžio“ akcijos bei jų rezultatai.
LED garbės nare paskelbta ilgametė LED narė dr. Ilona Bartninkaitė. Į draugiją priimti trys nauji nariai - VDU doktorantė, gruodžio 21 d. ginsianti disertaciją blusų tyrimų tema Indrė Lipatova, VU zoologijos studijų magistrantai Radvilė Markevičiūtė, tirianti blakes ir Žygimantas Obelevičius, tiriantis vabalus.
LED susirinkime dalyvavo daugiau kaip 40 draugijos narių, jų tarpe dabartinis LED garbės prezidentas, pirmasis LED pirmininkas, buvęs Ekologijos instituto (dabar GTC) direktorius dr. Petras Zajančkauskas ir vienas iš draugijos įkūrimo 1965-aisiais iniciatyvinės grupės narių, ilgametis narys profesorius Vytautas Valenta.
Informacija paįmta iš www.entomologai.lt

                                               Susirinkimo akimirkos:

Susirinkimo dalyviai.

Susirinkusiems sveikinimo žodį taria draugijos prezidentas
dr. Andrius Petrašiūnas.

dr. Algimanto Jakimavičiaus pranešimas apie draugijos istoriją.

Pranešima skaito Donatas Stanionis.

dr. Sigito Podėno pranešimas.

Prof. dr. Vinco Būdos pranešimas.

Diskusija. Iš kairės: dr. E. Budrys, prof. dr. V. Būda, dr. S. Podėnas
ir G. Švitra.

Energingai diskutavo Giedrius Švitra (kairėje) ir
dr. R. Fecenca.

2015 metų vasarinis LED draugijos susirinkimas.

2015 metų birželio 13-14 dienomis Lietuvos entomologų draugijos susirinkimas gamtoje įvyko Lazdijų rajone, Ūdininkų kaime. Į nuosavą sodybą vienkiemį pasisvečiuoti pakvietė vietos ūkininkas. Orai lepino saule ir šilumą, tad susirinkusieji žvalgė Lietuvos pasienyje su Lenkija esančio Galadusio ežero pakrančių sausų pievų kompleksus su unikalia augmenija.

                                                                 Susirinkimo akimirkos:


Pietūs ūkininko klojime su šiaudais.

Diskutuoja draugijos nariai, iš kairės Bernd Gliwa ir
dr. Vytautas Uselis.

Planuojamas dienos maršrutas į gamtos buveines.

Ant klojimo molio sienos stebimos urveliuose gyvenančios vapsvos.
Dr. Eduardas Budrys ir Svetlana Orlovskytė.

Diena į pabaigą, bendra diskusija.

Galadusio ežeras vakarėjant.

Vakaronė prie šviesos žiburio viliojant drugius.

2014 metų rudeninis LED draugijos susirinkimas.

2014 lapkričio 29 d. Kauno VDU Gamtos mokslų fakultete tradiciškai susitiko Lietuvos entomologų draugijos nariai. Dalyvavo gausus būrys žmonių - į susitikimą atvyko 36 nariai ir draugijos veikla besidomintys asmenys, o susitikimo metu Lietuvos entomologų draugija pasipildė keturiais naujais nariais.
Susitikimo metu buvo išklausyti keli pranešimai. Giedrius Švitra supažindino su „2014 metų vabzdžio“ akcijos rezultatais, Eduardas Budrys pristatė „2015 metų vabzdžio“ akcijos objektą - lakštasparnį pjūklių. Tatjana Makėvič pateikė LED Jaunojo tyrėjo ataskaitą apie nuveiktus darbus pasinaudojant draugijos parama. Prof. Algimantas Paulauskas supažindino susirinkusiuosius su "Studijomis ir moksliniais tyrimais VDU Gamtos mokslų fakultete“, o taip pat išklausėme universiteto studentų pranešimų: Dalytės Mardosaitės "Dermacentor reticulatus erkių paplitimas", Vestos Matulaitytės " Urvinių kregždžių (Riparia riparia) lizdų erkės", Indrės Lipatovos "Smulkiųjų graužikų blusos". Na o pabaigai Romas Ferenca papasakojo apie savo ilgamečių tyrimų rezultatus tema „Kuršių nerijos vabalai".
Informacija pateikta iš svetainės www.entomologai.lt

                                                       Susirinkimo akimirkos:
                                                             
Gausus susirinkimo dalyvių būrelis Kauno VDU gamtos mokslo fakultete 
šalia botanikos sodo.

Pranešimą skaito Giedrius Švitra.

Metų vabzdžio rezultatus pristato dr. Eduardas Budrys.

Tatjanos Makėvič jaunojo tyrėjo ataskaita.

Pranešimą skaito dr. Romas Ferenca.

Diskusija prie kavos. Iš kairės: Žydrūnas Preikša, dr. Vytautas Uselis,
dr. Vytautas Tamutis ir Gintaras Slavinskas.

Su tyrimų įranga supažindina Šarūnas Ašmantas (kairėje).

2016 m. gruodžio 12 d., pirmadienis

2014 metų vasarinis LED draugijos susirinkimas

2014 metų vasarinis draugijos narių susirinkimas įvyko birželio 14-15 dienomis Dieveniškių apylinkėse. Numatyta susirinkimo programa buvo tokia:

birželio 14 diena, šeštadienis
iki 12.00h  atvykimas į Dieveniškių RP lankytojų centrą adresu Geranionių gatvė 42.
12.00 - 13.00h  susipažinimas su Dieveniškių parko vertybėmis lankytojų centre.
13.00 - 18.00h  Dieveniškių apylinkių lankymas (Gaujos slėnis, Jurgelionių pievos ir kt.)
19.00h  atvykimas į poilsiavietę ir vakaronė.
22.00h  naktinis drugių gaudymas šviesos gaudyklėmis.

birželio 15 diena, sekmadienis
11.00h  kitų vertingų parko ir apylinkių teritorijų lankymas.

Akimirkos iš susirinkimo fotonuotraukose.

Gaujos upelio slėnio pievomis

Atokvėpio minutėlė

Prie Grybiškių ąžuolo

Link Bečionių piliakalnio

Susirinkimo dalyviai ant tiltelio per Gaują

Vakaronė

Naktinių drugių viliojimas šviesos žiburiu

2016 m. gruodžio 11 d., sekmadienis

2013 metų rudeninis LED draugijos susirinkimas.

2013 metų lapkričio 30 dieną Vilniuje, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedroje, adresu M. K. Čiurlionio 21/27, įvyko visuotinis Lietuvos entomologų draugijos susirinkimas. Numatyta programa buvo tokia:

10.00 - 11.00h  Dalyvių registracija.
11.00 - 14.00h  Pranešimai:

* G. Švitra "Projektas "Šiaurės Baltijos šalių apsikeitimas patirtimi niūraspalvio auksavabalio apsaugos srityje".
*  G. Skujienė "Visa tiesa ir nebūtos istorijos apie sraiges".
*  M. Žygutienė "Pernešėjų platinamos ligos Europoje".
*  V. Tamutis "2013 metų vabzdžio" akcijos rezultatai".
*  G. Švitra "2014 metų vabzdys".


                                            Susirinkimo akimirkos fotonuotraukose.

LED prezidentas dr. A. Petrašiūnas sveikina susirinkimo dalyvius.

Gan gausus susirinkimo dalyvių būrelis.

Pranešimą skaito dr. Grita Skujienė.

Pranešimą skaito dr. Milda Žygutienė.

Metų vabzdžio ataskaitą pristato dr. Vytautas Tamutis.

Giedrius Švitra pristatė naują metų vabzdį- drugį erebiją.

Diskusija prie kavos. Iš kairės: dr. Eduardas Budrys ir 
draugijos narys Gintautas Steiblys.

Kartais drugiai kelia abejones identifikuojant rūšis. Iš kairės:
Giedrius Švitra ir dr. Dalius Dapkus.

2016 m. gruodžio 10 d., šeštadienis

2013 metų vasarinis LED draugijos susirinkimas.

2013 metų birželio 15-16 dienomis Lietuvos entomologų draugijos susirinkimas gamtoje įvyko Akmenės rajone Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate. Susirinkimo dalyviai rinkosi prie rezervato direkcijos pastato, o vėliau visi kartu nuvyko į rezervato teritoriją, kur rezervato gamtos vertybes aprodė vyr. specialistas Vaidotas Grigaliūnas. Sekančią dieną susirinkimo dalyviai lankėsi Menčių klinties karjere ir Šaltiškių molio karjerą.

Susirinkimo dalyviai apžiūri B. Izenbeko drugių ekspoziciją
Akmenės krašto muziejuje.

Draugijos narys V. Bačianskas šalia B. Izenbeko drugių ekspozicijos.

Įeiname į rezervato teritoriją.

Su rezervato gamta supažindino vyr. specialistas Vaidotas Grigaliūnas.

Kamanų aukštapelkės plynėse.

Vakaronė ir nakvynė prie rezervato trobelės.

Menčių klinties karjero kraštovaizdis.

Susirinkimo dalyviai aplanko Šaltiškių molio karjerą.

Šaltiškių karjero gamtovaizdis.