2015 m. vasario 21 d., šeštadienis

2008 metų vasarinis LED draugijos susirinkimas.

2008 metų gegužės 31d. - birželio 1 d., Lietuvos žemės ūkio universitete, Augalų apsaugos katedroje (Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.) įvyko visuotinis draugijos narių susirinkimas. Pirmos dienos programoje buvo numatyta išvyka į gamtą, entomologinės medžiagos rinkimas Kamšos ir Jiesios draustyniuose. Vakaronė buvo numatyta Braziukų kaime, draugijos nario dr. V. Tamučio sodyboje. Antrą dieną susirinkimo dalyviai lankė Novaraisčio draustinį. Susirinkimo akimirkas įamžino V. Bačianskas.

Susirinkymo dalyviai LŽŪU auditorijoje. Priekiniame plane- susirinkimo kuratorius dr. V. Tamutis.

Diskutuoja draugijos nariai A. Meržijevskis (kairėje) ir V. Inokaitis.

V. Bačianskas apžiūri A. Lešinsko drugių rinkinius.

Susirinkimo dalyviai žygyje. Pirmame plane (iš kairės) dr. V. Tamutis, V. Inokaitis ir D. Uogintas.

Kamšos miške.

Jiesios upelis ir jo statūs krantų šlaitai.

Draugijos nariai įveikia Jiesios upelio kliūtis.

Žygio dalyviai vakare rinkosi Vytauto Tamučio sodyboje Braziūkuose.

Po dienos kelionių vakare smagu gurkštelti šalto gaivinančio alaus. Iš kairės: G. Slavinskas, V. Bačianskas, V. Uselis ir D. Dapkus.

Draugijos nariai. Vytautas Inokaitis (kairėje) ir Vitalijus Bačianskas.

Vakaronė miške.

Ne visiems draugijos nariams uodai buvo draugiški. Iš kairės: V. Bačianskas, D. Dapkus ir V. Uselis.

Novaraisčio draustinio apžvalgos bokštas.

Dr. E. Budrys apžiūri Novaraisčio plynes.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą