2014 m. gegužės 3 d., šeštadienis

2005 metų rudeninis LED draugijos susirinkimas.

2005 m. spalio mėn. 14-15 d. Lietuvos entomologų draugija kartu su Vilniaus universiteto Ekologijos institutu organizavo mokslinę konferenciją "Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos", skirta Lietuvos entomologų draugijos 40-mečiui pažymėti. Konferencijos vieta: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Akademijos g. 2, Vilnius.
Konferencijoje dalyvavo 66 Draugijos nariai ir svečiai iš Belgijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir Suomijos. Buvo perskaityti 36 moksliniai pranešimai:
- Petras Zajančkauskas "Lietuvos entomologų Draugijos ištakos".
- Jūratė De Prins "An assessment of taxonomic diversity, biology and biogeography of Gracillariidae moths (Insecta: Lepidoptera) using a complilation of world Gracillariidae database".
- Rimantas Puplesis " Neotropinio regiono Nepticulidae (Insecta: Lepidoptera) tyrimų istorija, faunos paplitimas, endemizmas ir trofiniai ryšiai".
-Arvids Barševskis, Jaroslaw J. W. Sklodowski "Baltic Society of Coleopterology".
- Elena Gaidienė "Entomologinė veikla zoologijos muziejuje tarpukario metais".
- Algimantas Jakimavičius "Pirmasis XVIII-XIX a. Lietuvos ir Lenkijos entomologas".
- Ričardas Kazlauskas "Etikos problemos entomologo sistematiko darbe".
- Henrikas Ostrauskas "Karantininių vabzdžių tyrimai Lietuvoje".
- Rimanatas Rakauskas "Rūšies struktūra: priežastys, vienetai, tyrimų aktualumas".
- Vytautas Valenta "Miškų entomologijos problemos ir jų sprendimo aspektai".
- Vincas Būda, Sandra Radžiūtė "Invazinės mikrodrugių rūšies Phyllonorycter issikii identifikavimo klausimu.
- Dalius Dapkus "Makrodrugių bendrijos pietryčių Lietuvos gailiniuose pušynuose".
- Arūnas Diškus, Rimantas Puplesis "Politipinė Tischeriidae (Insecta, Lepidoptera) šeimos koncepcija".
- Vidmantas Karalius, Vincas Būda "Lytiniai atraktantai juodalksniniam (Synanthedon mesiaeformis) bei geltonpilviui (Synanthedon flaviventris) stiklasparniams (Lepidoptera, Sesiidae) ir jų panaudojimas monitoringui".
- Raimondas Mozūraitis, Vincas Būda "Pastovios ir periodiškai kintančios temperatūros įtaka Phyllonorycter junoniella (Z.) (Lepidoptera, Gracillariidae) patelių signaliniam aktyvumui".
- Arvids Barševskis "Overview of fauna of adephagous beetles (Coleoptera: Adephaga) in the Baltic States".
- Raimonds Cibulskis "A review of Lathrobium (Coleoptera: Staphylinidae) fauna in the Baltic region".
- Artūras Gedminas, Jūratė Lynikienė "Vabzdžiagaudžių medžių efektyvumas, viliojant pušų ksilofauną".
- Artur Rutkiewicz "Valorization of woods of the Bialowieza primeval forest using the zooindication method on the basis of underbark beetles".
- Jaroslaw J. W. Sklodowski "Anthropogenic changes of carabid assemblages inhabiting Bialowieza primeval forest".
- Vytautas Tamutis "Žygių (Carabidae, Coleoptera) rūšių sudėtis agrobiocenozėse".
- Uldis Valainis, Arvids Barševskis "The fauna of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in the Moricsala nature reserve (NWLatvia)".
- Algimantas Žiogas, Stasys Vaičikauskas "Žygių įvairovė Aukštojo Tyro telmologinio draustinio miškuose".
- Rasa Bernotienė "Upinių mašalų (Diptera: Simuliidae) lervų gausumo ir rūšių pasiskirstymo ypatumai nedidelėse upėse".
- Vincas Būda, Vilma Baužienė "Upinių mašalų (Diptera: Simuliidae) lytinių feromonų paieška- pirmieji teigiami rezultatai".
- Tomas Ruginis "Lietuvos ankstyvių (Plecoptera) ištirtumas ir tolimesnės tyrimų kryptys.
- Violeta Apšegaitė, Vincas Būda "Apvaisintų ir neapvaisintų bičių motinų (Apis mellifera carnica Polm.) feromono komponentų sudėties ypatumai".
- Anna Budrienė "Pavienės klosčiavapsvės kaip poravimosi elgsenos ekologijos tyrimų modelis".
- Eduardas Budrys "Lizdavietėse-gaudyklėse apsigyvenantys plėviasparniai kaip miško buveinių būklės indikatoriai".
- Vytautas Jonaitis "Kai kurių Cryptinae pošeimio ichneumonidų (Hymenoptera, Ichneumonidae) skiriamųjų požymių apžvalga".
- Gražina Vaitkevičienė, Violeta Apšegaitė, Diana Tamašauskienė "Medunešių bičių (Apis mellifera L.) darbininkių uodimo receptorių jautrumas neapvaisintų ir jaunų apvaisintų bičių motinų feromonui".
- Irena Eitminavičiūtė "Dirvožemio mikroartropodų rūšinė įvairovė ir jos apsaugos problemos".
- Marija Biteniekytė "Vorų tyrimai Lietuvoje (istorinė apžvalga)".
- Seppo Koponen "Succession of arthropod community afer a forest fire, with special reference to the spiders".
- Laimonas A. Trilikauskas "On the fauna of Thomisidae (Araneae) of the Bureinskiy reserve and adjacent territories".
- Marija Biteniekytė "Argiope bruennichii (vapsvavoris)- nauja vorų rūšis Lietuvoje".
- Grita Skujienė, Giedrius Vaivilavičius, Ieva Baužienė, Saulis Skuja "Enna montana (Draparnaud, 1801)- reta rūšis Lietuvoje".
- Rasa Navieraitė, Grita Skujienė "Lehmannia valentiana Ferussac, 1823 šliužų žala dekoratyvinių augalų šiltnamiuose".

Po pranešimų aktyviausieji Draugijos nariai ir svečiai iš užsienio nuvyko į Puvočius, kur pratęsė bendravimą ir diskusijas. Spalio mėn. 15 d. (šeštadienis) buvo skirtas susipažinimui su Puvočių apylinkėmis ir Čepkelių valstybiniu rezervatu.

Konferencijos dalyviai.

Konferencijos metu.

Pranešimą skaito Rimantas Puplesis.

Pranešimų dalyviai.

Kavos pertraukėlė. Centre diskutuoja 
Rimantas Puplesis ir Brigita Paulavičiūtė.

Aktyviausieji konferencijos dalyviai Puvočiuose.

Miško buveinę apžiūri 
Giedrius Švitra (kairėje) ir Vytautas Uselis.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą