2013 m. gegužės 28 d., antradienis

2004 metų pavasarinis LED draugijos susirinkimas.

2004 m. gegužės mėn. 29-30 d. Dotnuvoje, Žemdirbystės institute įvyko visuotinis Entomologų draugijos narių susirinkimas. Jame dalyvavo 18 draugijos narių ir vienas svečias. Į draugiją priimta nauja narė- dr. Laima Blažytė-Čereškienė.

Gegužės 29 d., šeštadienį, išklausyti programoje numatyti pranešimai: dr. K. Tamošiūnas "Lietuvos Žemdirbystės instituto veikla", dr. J. Račys "LŽI Bitininkystės skyriaus veikla", D. Tamašauskienė "Bičių rasės ir veislininkystė", dr. A. Amšiejus "Bitininkystė Lietuvoje, bičių priežiūra", dr. K. Tamošiūnas "Kompiuterinės programos taikomojoje entomologijoje". Apie pievų apsaugą pasisakė prof. A. Svirskis.

Gegužės 30 d., sekmadienį, draugijos narius su Žemdirbystės instituto bandymo laukais supažindino prof. A. Svirskis, bityną aprodė dr. J. Račys.


                                            Susirinkimo dalyviai apžiūri LŽI bandymo laukus

                                                          Siurbiančioji vabzdžių gaudyklė

                          Bičių avilius apžiūri: (iš kairės) dr. E. Budrys, dr. J. Račys, dr. D. Dapkus.

                                         Vakaronė Dotnuvos miške šalia medžiotojų namelio

Vakaronės dalyviai
                                                                  Vakaronės dalyviai

dr. J. Račys gvildena bitininkystės problemas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą