2013 m. gegužės 25 d., šeštadienis

2003 metų vasarinis LED draugijos susirinkimas.

2003 m. birželio 07-08 d. įvyko draugijos narių susirinkimas Viešvilės valstybiniame rezervate (Tauragės raj., Eičiai). Tema: "Saugomų teritorijų fauna". Susirinkime dalyvavo 17 žmonių. Į draugiją priimti trys nauji nariai: Giedrė Cibaitė, Marija Biteniekytė ir Grita Skujienė. 

Perskaityti 4 moksliniai pranešimai: dr. V. Uselis "Viešvilės rezervato vabzdžiai", G. Cibaitė "Viešvilės rezervato apsiuvos", dr. B. Šablevičius "Retųjų rūšių Lietuvos vabalai (Coleoptera) Kuršių nerijoje", dr. M. Biteniekytė "Vorų bendrijų tyrimai Tapelių (Vilniaus raj.) aukštapelkėje". Po pranešimų apžiūrėtas Viešvilės rezervatas.

Nutarta prisijungti prie steigiamo nevyriausybinių organizacijų biologinės įvairovės apsaugos forumo. Rudenį ketinama sukviesti draugijos narių suvažiavimą.

                                                          Pranešimą skaito G. Cibaitė

                                                      Pranešimą skaito dr. B. Šablevičius

                                                    G. Švitra ir dr. V. Karalius apžiūri žaltį

                                                                 Artosios aukštapelkėje

                                                  Susirinkimo dalyviai prie Viešvilės upelio

                                             dr. V. Uselis supažindina su rezervato bioįvairove

            Susirinkimo dalyviai: (iš kairės) E. Naujikas, dr. D. Dapkus, G. Švitra, dr. V. Uselis, V. Bačianskas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą